Laddar
Laddar
Laddar

Viktigt att veta om ögonskydd

Varje år anmäls ca 1000 arbetsolyckor i form av ögonskador och då är mörkertalet stort. Hur kommer det sig att så många skadar sig och att många till och med riskerar att bli blinda? Hur skulle ditt liv vara om du miste ett av dina sinnen – synen – och tvingas leva ett liv i mörker?

Ögonskydd används för att man ska vara skyddad mot risker riktade mot ögonen och ansiktet. Dessa risker kan vara dels mekaniska, t.ex. flygande partiklar, dels kemiska t.ex. stänk av kemikalier. Även skydd mot strålning, t.ex. UV-strålning eller starkt ljus, kan vara risker som man utsätts för i sin arbetsvardag.

För att på ett säkert sätt kunna välja rätt skydd är det viktigt att man tar reda på vilka risker som finns i den omgivande miljön och att man är noggrann med att skyddet är anpassat till den person som ska bära det.

Det enda sättet att vara helt skyddad mot ögonskador på arbetsplatsen är att bära rätt ögonskydd 100% av arbetstiden.

För att vara helt skyddad krävs det:

  • att det ska ha rätt passform.
  • att man använder rätt skydd för arbetsuppgiften.
  • att du känner dig nöjd med ditt ögonskydd.

För att uppnå optimalt skydd är det viktigt att byta ut ögonskyddet med jämna mellanrum. Om passformen försämrats eller att linserna blivit repade.

Märkning

Eftersom det finns många olika skyddsnivåer och användningsområden har varje ögonskydd en märkning. Bilden nedan förklarar hur man utläser märkningen.

Klicka på bilden för att öppna den i ett nytt fönster.

Exempel på test av ögonskydd

Mekanisk test

Mekanisk test enligt EN 166 (Förstärkt fasthet) görs bl.a. genom att en stålkula med diametern 22 mm släpps på skyddsglaset med en hastighet av 5,1m/s. ”S” anger att denna test har genomförts.

Tilläggstest för skydd mot partiklar med hög hastighet

Stålkula med diametern 6 mm används och skjuts på skyddsglaset.

Lågenergi anslag – 45 m/s märks med ”F” – (glasögon, korgglasögon, visir)
Mediumenergi anslag – 120 m/s märks med ”B” – (korgglasögon, visir)
Hög energi anslag – 190 m/s märks med ”A” – (visir)

Optisk test

Den optiska kvaliteten på ögonskyddet delas in i 3 klasser. Linsen märks med 1, 2 eller 3. Klass 1 är den bästa klassen när det gäller optiska egenskaper.