Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde skärskador

Skärskador från knivar, rakblad eller andra vassa föremål som plåt är vanligt förekommande i arbetsmiljöer och innebär ofta den främsta orsaken till sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Att skära av en sena eller ett ledband kan innebära en lång sjukskrivning och i värsta fall en livslång funktionsnedsättning. Denna risk är skäl nog att skydda våra händer med rätt skyddshandske anpassat för arbetsmiljön.

Fysiologi

Vår hud är uppbyggd i tre lager, överhud, läderhud och underhud. Dessa skyddar oss mot de flesta vardagliga risker. Huden skyddar oss dock dåligt mot skärskador.

Konsekvenser

Med skärskador menar man oftast olika grader av sår. Ett sår kan orsaka allt från irritation till permanent begränsad funktion. Med skärskador menas oftast inte sågskador orsakade av t. ex. bandsåg, maskinsåg/slip som orsakar betydligt större och mer omfattande skador. Dessa risker elimineras främst av att ändra arbetsmiljön (svårt att skydda sig mot).

Vad skapar skärskador i arbetsmiljön?

Den absolut vanligaste arbetsskadan är skärskador på händer, ofta är dem av en karaktär som inte är livshotande. Ex. knivar, rakblad, kartonnage/papper och andra vassa material såsom plåt.

Sortiment

Våra händer utsätts för många olika risker i olika arbetsmiljöer vilket gör att det är viktigt att välja rätt typ av arbetshandske för att minimera risken för olycksfall. Handsken ska vara korrekt märkt och dokumenterade att de lever upp till de krav som finns. De får inte innehålla hälsoskadliga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Att välja handske kan vara svårt då det finns många olika typer av handskar som är anpassade efter olika arbetsområden. Vid val av handske kan till exempel fingertoppskänsla och grepp vara två viktiga faktorer för att du ska kunna utföra ditt arbete och samtidigt känna dig säker och trygg. Andra viktiga faktorer är att sömmar ska sitta rätt och att handsken ska vara smidig, bekväm och slitstark. När du sedan vet vilken modell som motsvarar dina behov är nästa steg att välja korrekt storlek. En viktig del i val av handske är att man alltid ska prova sin arbetshandske då alla händer är olika! En handske som inte sitter korrekt skapar risker för både skador och skavsår.

Vad betyder de olika skärskyddsnivåerna och vilken nivå behöver du?

Det finns olika skärskyddsnivåer, A-F, som är viktiga att känna till när du arbetar med vassa föremål. Vilket behov du har av skärskyddsnivå beror helt på vilket jobb du ska utföra och hur stor risken är. Är du osäker så fråga ditt skyddsombud på arbetsplatsen som har tillgång till företagets riskanalys. Tabellen nedan visar generella riktlinjer som endast är vägledande. 

Skärskyddsnivå Exempel på bransch Kommentar
A-B Lagerarbete, lätt monteringsarbete. Nivå A och B är normalt sett tillräckligt för arbete med lägre risker.
C-D Bilmontering, byggarbete, arbete med olja och gas. Nivå C och D är oftast tillräckligt för arbete med medelhöga risker.
E-F Arbete i tung industri, metall och glasfabricering. Nivå E och F är oftast tillräckligt för arbete med hög risk.

Tips att tänka på vid val av skärskyddshandske

  1. Gör en övergripande riskbedömning av arbetsmiljön - var finns de största riskerna?
  2. Utvärdera arbetsmomenten som utförs - vilka vassa föremål finns och vilken typ av skärskada riskerar användaren att utsättas för? Går det att utföra arbetet på annat sätt för att ta bort risken för skärskada? 
  3. Gör en bedömning på vilka egenskaper handsken bör ha för arbetsmomentet, tex. material eller skärskyddsnivå.