Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde ögonskador

Fysiologi

Ögongloben är cirka 2,5 centimeter i diameter och är formad som ett klot. Ögat kan röra sig i ögonhålan tack vare sex olika muskler. Ögongloben är ihålig och innehåller en geléaktig vätska som kallas för glaskroppen. Ögat består också av ett antal olika hinnor som tillsammans samlar in alla intryck och via synnerven hamnar dessa nervimpulser i hjärnans syncentrum och vi ser. 5/6 av ögat är skyddat av skelettet i ögonhålan men resten är oskyddad. Ögonlocken, ögonfransar och tårar är några naturliga försvar som vi har.

Ögats uppbyggnad

Våra ögon har en fantastisk synförmåga där vi ser på nära och långt håll. Vi ser färger och hjärnan tolkar allt det som ögat ser. Ögat är i direkt förbindelse med hjärnan och skador på ögat kan ge stora konsekvenser. Ögat är format som ett litet klot och klotet kallas ögongloben. Runt ögongloben finns fettvävnad som skyddar ögat. Det finns sex små muskler kring varje öga som gör att du kan röra dina ögon och att du kan titta åt olika håll. Ungefär 1/6 av ögat är direkt utsatt för faror som vi önskar att skydda!

Risker

Vi utsätts för många olika slags risker. Det kan vara mekaniska, kemiska eller strålning av olika slag och våra naturliga försvar är inte tillräckliga för att skydda ögonen. Alla har vi väl fått in smuts i ögat någon gång och vet hur jobbigt det är att få ut och hur smärtsamt det kan vara.

Vad orsakar ögonskador i arbetsmiljön?

Stänk av kemikalier, både alkaliska och sura förorsakar skador på ögat. Det kan leda till att man får nedsatt syn till blindhet. För att inte tala om hur smärtsamt det är.

Mekaniska skador t ex orsakade av någon maskin kan göra att en partikel kommer farande i hög hastighet och träffar ögat. Ett par vanliga glasögon avsedda att korrigera ett synfel förmår inte att skydda. Strålning av olika slag, exempelvis UV eller IR strålning kan ge upphov till starr sjukdomar. Svetsblänk orsakad av att man tittar emot en svetslåga utan något skydd ger en skada på hornhinnan och är smärtsam. Likaså om man vistas i starkt solsken som reflekterar mot snö eller vit sand. Detta kallas att man blir snöblind. Även detta är smärtsamt och ger samma skada som svetsblänk. Båda är enkla att förebygga genom användande av rätt ögonskydd.

Användning

Kan man inte kapsla in eller förebygga risken så måste ett för uppgiften lämpligt ögonskydd användas. Alla ögonskydd testas i laboratorium och ska klara olika prover. De ska klara att stoppa partiklar som kommer med hög hastighet emot ögonskyddet. Man brukar skjuta en 6 mm stålkula i 45 m/s eller 162 km/h mot skyddsglasögonen. Korgglasögon och visir ska klara samma stålkula i 120 m/s eller i 432 km/h. Träffas vi av något i dessa höga hastigheter så förstår vi att det inte är tillräckligt skydd att blunda. Samtidigt ska ögonskyddet vara optiskt neutralt för att inte orsaka brytningsfel.

Sortiment

Välj ett ögonskydd som är baserat på de risker som finns i arbetsmiljön. Se även till att personer som arbetar i din omgivning skyddar sig. Vi erbjuder många olika typer av skyddsglasögon med olika linstyper och linsbeläggningar. Ibland räcker det inte att endast skydda ögonen utan du behöver skydda hela ansiktet med hjälp av en ansiktsskärm. Svetsskärmar måste användas när man svetsar för att undvika mycket allvarliga skador.