Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde buller

Fysiologi

Hörselsinnet är en komplicerad apparat som måste skyddas från buller och andra icke önskvärda ljud. I innerörat finner vi snäckan, stor som en ärta, där små hårceller sitter. Det är dessa små celler som förmedlar ljudvågen till hjärnan via hörselnerven. Hjärnan omvandlar signalerna till ett hörbart ljud. Varje cell representerar en ton eller våglängd. Man behöver alla cellerna för att kunna höra bra. (Jämför med ett piano. Om några tangenter saknas så förmedlas inte musiken lika bra). Buller sliter ut dessa celler i förtid och de återbildas inte. Så har man mist hörselceller så är de borta för alltid. Då först upptäcker man att man inte hör lika bra längre.

Konsekvenser

Buller försämrar inte enbart hörseln. Man kan drabbas av stress symtom, få förhöjt blodtryck, få svårt att sova, svårt att deltaga i konversationer mm. Hörselskador uppträder sällan akut utan det är under en tid som man utsätts för buller som leder till förlorad hörsel. Har man drabbats av hörselskada är det viktigt att man skyddar de hörselceller som finns kvar.

Vad skapar buller i arbetsmiljön?

Olika maskiner, verktyg, fordon med mera kan orsaka buller. Man ska i första hand bekämpa bullret vid källan. Använda andra verktyg eller arbetsmetoder vilka bullrar mindre. Man kan försöka isolera det som orsakar buller genom att kapsla in och liknande.

Användning

Kan man inte eliminera bullret så måste man skydda hörseln med lämpligt hörselskydd. Förutom att använda rätt skydd så behöver du använda det på rätt sätt. Om hörselproppar används så måste de appliceras på rätt sätt. Hela proppen stoppas in i hörselgången för att ge det skydd de är avsedda för. Viktigt med rätt storlek. Bärtiden på alla hörselskydd måste vara 100% i bullrig miljö. Om man bara fuskar kortare stunder så kommer hörselskadan att drabba en. Det tar bara lite längre tid.

Sortiment

Ett hörselskydd måste dämpa bullret till en nivå där man fortfarande kan uppfatta samtal eller varningssignaler, så minst lika viktigt är det att man inte väljer ett skydd som dämpar för mycket. Därför ser vårt sortiment ut som det gör. Vi har olika hörselskydd för att kunna tillgodose alla slags behov. De har olika dämpning. En del hörselkåpor har inbyggd elektronik, en del dämpar endast bullret.