Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde vibrationer

Vibrationer är fram- och tillbakagående rörelser och stötar hos fasta föremål, till exempel motordrivna maskiner. Det finns många yrkesgrupper som använder vibrerande arbetsutrustning. Några exempel är snickare (sticksåg, cirkelsåg, borrmaskin), montörer, svetsare och mekaniker (slipmaskin, mutterdragare), plåtslagare (nitpistol) och park- och fastighetsskötare (röjningssåg, motorsåg, gräsklippare).

Konsekvenser

Skyddar du dig inte mot vibrationer kan du få bestående skador på både nacke och rygg. Din rörelseförmåga kan bli nedsatt som också ger stela axlar. Dina armbågar och andra skelettdelar kan ta skada. Dina nerver i händer och handleder kan få skador som ger domningar, nedsatt känsel och försämrad rörelseförmåga. Vita fingrar uppstår på grund av strypt blodtillförsel och kännetecknas av att fingrarna tillfälligt bleknar samtidigt som känseln och funktionen i fingrarna försämras.

Vad skapar vibrationsskador i arbetsmiljön?

Vibrationer brukar delas upp i två huvudtyper:

  1. Helkroppsvibrationer påverkar hela kroppen. De överförs när en person står eller sitter på ett vibrerande underlag, så som på eller i ett fordon eller en mobil maskin.
  2. Hand- och armvibrationer uppstår när en person arbetar med handhållna maskiner eller verktyg.

Fyra tips för att minimera risk för vibrationsskador

  1. När ni köper maskiner eller verktyg jämför deras vibrationsvärden och välj den med det bästa värdet.
  2. Inför arbetsrotation för att minska vibrationsexponeringen.
  3. De flesta maskiner och verktyg har ett gränsvärde som ej bör överskridas. Ta reda på exponeringstiden för maskinerna och utbilda användaren.
  4. Se till att användaren alltid har vibrationsdämpande handskar när de utsätts för vibrationer.

Sortiment

Våra händer utsätts för många olika risker i olika arbetsmiljöer vilket gör att det är viktigt att välja rätt typ av arbetshandske för att minimera risken för olycksfall. Genom att komplettera ovanstående tänk med att också skydda sig med hjälp av en vibrationsdämpande handske så har du kommit en bit på väg. Tveka dock inte att rådfråga oss vilken typ av handske som passar för ditt ändamål.