Laddar
Laddar
Laddar

Primära och sekundära system

När man arbetar på hög höjd använder man sig alltid av två system, ett primärt och ett sekundärt.

Primära systemet

Det primära systemet är det som vi arbetar ifrån. Klättrar vi i stege är det både fötter och händer. Det primära systemet kan också vara ett stödsystem som belastas.

Sekundära systemet

Det sekundära systemet sätts i kraft då det primära systemet fallerar. Detta system får aldrig göras om till det primära om man inte lägger till ett nytt sekundärt system. Ett fallskyddsblock eller en falldämpare skall därför aldrig användas som ett primärt system.