Laddar
Laddar
Laddar

Fasta system

Fasta system kan monteras i nästan alla miljöer där det finns fallrisk. Då arbetaren alltid är inkopplad i systemet kan arbetsuppgiften utföras på ett säkert, tryggt och enkelt sätt. Nedan beskriv kollektiva fallskydd samt fasta installationer där användaren alltid är inkopplad i ett system.

Kollektivt fallskydd

Kollektivt fallskydd är designat för att minimera fallrisken och kan vara antingen en fast eller mobil installation. Ett räcke eller nät kan exempelvis skydda mot fall över kant, spärra av från svaga takområden eller utmärka och leda till nödutgångar.

Följande fördelar finns med att arbeta där det finns kollektiva fallskydd:

  • Du slipper personligt fallskydd.
  • Du slipper riskanalys.
  • Du slipper räddningsplan.

Vertikala system

Vajer och skena kan monteras vertikalt och användas som förankringspunkt. Då används inte vanliga kopplingslinor utan användaren kopplar sig direkt från helselen till en speciell glidare/följare som är testad tillsammans med vajern eller skenan enligt standarden EN 353. Vertikala system är ofta godkända enligt både EN 795 och EN 353-2.

Horisontella system

Horisontella system kan monteras på exempelvis tak, maskiner, traverser eller inom andra industriella miljöer. Är dessa inte avsedda för att kunna demonteras kan systemen även vara testade och CE märkta mot andra standarder och direktiv. Till de horisontella systemen kopplar sig användaren med sin kopplingslina. Horisontella system är godkända enligt EN 795C.

Visuell kontroll av fasta system

Innan man använder sig av fasta system bör man alltid göra en visuell kontroll:

  • Är det fasta systemet helt och fungerande?
  • Finns där några synliga skador som kan orsaka att funktionen inte kan upprätthållas?
  • Systemet bör även kontrolleras med jämna mellanrum av en kompetent person

Vid råd gällande fasta system hänvisar vi till vår samarbetspartner Cresto, telefonummer 035-710 75 00. Se även cresto.com