Laddar
Laddar
Laddar

Kemiska, mekaniska och optiska risker

Vilka skaderisker finns om man inte använder skyddsglasögon?
 

Man brukar prata om tre olika riskområden när det gäller ögonskador:

  1. Kemiska risker - När vi arbetar med till exempel syror eller utsätter ögat för gaser och ångor från olika lösningsmedel och dylikt utsätts vi för kemiska risker. Exempel på ögonskada kan då bli en brännskada eller syrabrännskada på ögat.
  2. Mekaniska risker - De mekaniska riskerna uppstår främst när vi arbetar med material som riskerar att tex flisor och stickor kan komma flygande mot ögat. Även andra typer av damm och partiklar som knappt syns är en form av mekanisk risk. En flisa eller sticka kan orsaka rejäla skador på horn- och näthinna.
  3. Optiska risker - Den sista risken som är lätt att glömma är att vi utsätter våra ögon för UV- och IR-strålning eller någon form av ljusbländning. Detta kan snabbt leda till ögoninflammationer.

Kemikalier både på arbetet och i ditt hushåll kan orsaka frätskador i ögat (kemiska risker)


Många av våra produkter vi har i hemmet kan orsaka kemiska ögonskador som t.ex. diskmedel, tvättmedel, ugnrengörningsmedel, ättiksyra och ammoniak. Om vi får stänk av kemikalier i ögat kan det orsaka allt från mild irritation till grav ärrbildning i hornhinnan med komplett synförlust. Kemiska ämnen kan vara fasta, flytande, i gasform eller i form av damm. Syror kan tränga in i ögat och orsaka allvarliga synskador. De vanligaste förekommande syror vid en ögonskada är svavelsyra (finns i batterier, blekmedel och kylvätskor), myr- och ättiksyra (finns i målarfärg, lösningsmedel och inom lantbruk) och saltsyra (finns inom metallindustrin). På arbetsplatser förekommer det betydligt mycket fler olika typer av skadliga kemikalier än de vi har i hemmet. Det är då extra viktigt att följa säkerhetsrutiner som att bära skyddsglasögon och att ögondusch och ögonsköljmedel är placerad inom en armlängds avstånd från riskområdet.

Upplevt obehag genom skräp i ögat (mekaniska risker)


Visst har vi alla någon gång upplevt när vi fått något skräp i ögat som skapar irritation och obehag. Vad gör du om en metallflis kommer farandes mot ditt ansikte och dina ögon? Visst har vi naturliga skyddsmekanismer som att blunda och titta bort, men det räcker inte till att skydda dina ögon! Skyddsglasögon är det skydd du ska bära under hela arbetsdagen. Den absolut vanligaste orsaken till ögonskador är att bli träffad av just flygande föremål, tätt följt av att få stänk av kemikalier. Skyddsglasögon skyddar även mot damm och är mycket motståndskraftiga mot stötar och ger säkert skydd runt ögonen då faror kan komma från vilken riktning som helst.  Även om du inte använder arbetsredskap som slip- och kapmaskin, slagverktyg eller rengörningsverktyg så innebär det inte att du inte behöver skydda dig. Flygande föremål och stänk kan likväl komma från din arbetskollega om ni befinner er i samma rum. Är du utomhus kan trä, pollen, smuts och damm komma in i ögonen och orsaka långvarig skada på synen.

Blundar du vid starkt solljus? (optiska risker)


Exponeras du av intensiv eller långvarig strålning (eller ljusskillnader) i ditt arbete kan du skada dina ögon. Ultravioletta strålar orsakar ögoninflammation och besvären uppkommer inte direkt utan oftast flera timmar efteråt. Mycket starkt ljus som till exempel solljus kan orsaka bländning som försämrar synen under kortare tid och brukar vara tillfällig synförsämring. Infraröd strålning som förekommer i till exempel gjuteriarbete kan bränna din näthinna och utsätts du permanent för infraröd strålning riskeras man dessutom att få grå starr. Grå starr ger bland annat nedsatt synskärpa, dubbelseende och bländning vid kraftigt ljus i mörker. Arbetar du som till exempel svetsare är UV-strålningen farligast för ögonen. Laserstrålning kan bränna hål på näthinnan och därmed orsaka permanenta ögonskador. Beroende på vilka riskområden som finns på arbetsplatsen ska användaren bära anpassade skyddsglasögon.