Laddar
Laddar
Laddar

Standarder för hygienprodukter

EN 1500

Provning av medel för hygienisk handdesinfektion. Försökspersonernas händer förorenas med en specificerad bakteriestam (E. coli). Produkten som ska provas jämförs med ett referensmedel som är isopropanol 60 procent (v/v). Tre milliliter av referensmedlet gnids in på händerna enligt ett angivet schema, ytterligare tre milliliter gnids in efter 30 sekunder, och den totala desinfektionstiden är en minut. Produkten som ska provas appliceras enligt tillverkarens anvisningar, och desinfektionstiden får inte överskrida en minut. För att godkännas får produkten som provas inte ha sämre effekt än referensmedlet.

EN 12791

Handdesinfektion för preoperativt bruk. Vid kirurgisk handdesinfektion: applicera 3 ml och gnid in händerna med sedvanlig procedur. Upprepa proceduren söka på nytt för att hålla händerna våta under 3 minuter.