Laddar
Laddar
Laddar

Hjärt- och lungräddning

Genomför nedanstående steg vid en hjärt- och lungräddning:

Medvetandekontroll

 • Kontrollera om den skadade är medvetslös. Ligger den medvetslösa på rygg faller tungan bakåt och luftvägen täpps till.

Fri luftväg

 • Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns.
 • Böj huvudet bakåt med en hand på pannan.
 • Lyft hakan med två fingrar och bibehåll detta läge. Detta kan räcka för att den skadade ska börja andas.
 • Om den skadade andas lägg honom i stabilt sidoläge.

Larma

 • Om den skadade inte andas normalt – ring 112 om detta inte redan är gjort.

Hjärtkompressioner

 • Påbörja HLR – Hjärt- och lungräddning
 • Placera ena handloven mitt på bröstet och den andra handen ovanpå. Håll armarna raka och tryck ned bröstkorgen 4-5 cm.
 • Släpp upp helt. Upprepa 30 gånger, med en rytm på 100 gånger per minut.

Mun till mun-andning

 • Skapa åter fri luftväg genom att böja huvudet bakåt med en hand på pannan och lyfta hakan med två fingrar.
 • Kläm ihop näsborrarna. Tag ett djupt andetag. Gapa stort och pressa läpparna kring den skadades mun, blås in din utandningsluft.

Kontrollera och upprepa

 • Kontrollera att bröstkorgen höjer sig. Lyft upp ditt huvud. Den skadades andas då ut själv. Upprepa inblåsningen.
 • Fortsätt att ge 30 hjärtkompressioner följt av 2 inblåsningar tills den skadade börjar andas själv eller tills hjälp anländer.