Laddar
Laddar
Laddar

Standarder för hörselskydd

Olika hörselskydd har olika standard beroende på typ och funktionalitet.

EN 352-1

Hörselskydd, kåpor, bygelmonterade.

EN 352-2

Hörselskydd, proppar.

EN 352-3

Hörselskydd, kåpor monterade på industrihjälmar.

EN 352-4

Hörselskydd, nivåberoende kåpor.

EN 352-5

Hörselskydd, kåpor med aktiv bullerdämpning.

EN 352-6

Hörselskydd, kåpor med elektrisk ljudingång.

EN 352-7

Hörselskydd, nivåberoende proppar.

EN 352-8

Hörselskydd, kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål.