Laddar
Laddar
Laddar

Förebygg sjukdomar

De allra flesta infektionssjukdomar överförs direkt eller indirekt via händerna. Genom att tvätta och desinficera händerna oftare och noggrannare minskar vi kostnaderna för sjukfrånvaro som kostar miljarder varje år. Och inte minst, du håller dig friskare!

Använd tvål och skölj igen med varmt vatten för att få bort fett, smuts och bakterier. Alla bakterier är inte borta. Därför är det viktigt att torka händerna noga, helst med torkpapper. Ju torrare händerna blir ju färre bakterier överlever visar undersökningar som gjorts.

Bakterier förökar sig snabbt och kan fördubbla sitt antal på bara 15–30 minuter. Det innebär att under ”gynnsamma” förhållanden kan en bakterie föröka sig mycket fort. Använd handdesinfektion, om du inte har synlig smuts är det bättre för att döda bakterier. Handdesinfektion ska användas på torra händer. Bakterier sprids oftast via händerna. I situationer där det är extra viktigt att hindra smittspridning – t.ex. inom hälso- och sjukvård och livsmedelsindustri  är det lämpligt att desinfektera händer, redskap osv. Handdesinfektioner innehållande etanol eller isopropanol är mycket effektiva mot mikroorganismer.

Hudsjukdomar - stort problem inom industrin

Yrkeshudsjukdomarna har blivit ett utbrett problem. Inom enbart EU-länderna beräknas de innebära så mycket som ca tre miljoner förlorade arbetsdagar om året.

Om epidermis (överhud) skadas eller förstörs, minskar den skyddande verkan. Bakterier och skadliga ämnen tillåts tränga ner i de underliggande delarna av huden. Det skapar en ond cirkel, där skadad hud banar väg för ytterligare skada.

Följden kan leda till besvär som:

  • allergier
  • eksem
  • andra hudsjukdomar

Vad är allergiskt kontakteksem?

En allergi uppstår när immunsystemet reagerar på ett oftast vanligt ämne, t.ex. nickel eller parfym och bildar ”antikroppar” mot detta. Det är en missriktad skyddsmekanism som gör att immunsystemet reagerar på det här oväntade sättet. Antikropparna medför att nästa gång allergikern kommer i kontakt med ämnet reagerar kroppen med allergiska besvär.

Det bästa rådet för att slippa eksem är:

  • att inte låta huden torka ut.
  • att inte duscha för ofta då detta försämrar hudens barriärfunktion och gör allergiframkallande ämnen lättare kan tränga in.
  • att alltid smörja in huden med en återfettande crème eller återfuktande lotion.
  • att undvika att komma i kontakt med ämnen som du reagerar på.

Att genomföra regelbundna hygienronder

Begreppet “skyddsrond” är idag etablerat på den svenska arbetsmarknaden. Samma sätt att arbeta och samma terminologi, går utmärkt att applicera på hygienområdet. Man genomför en “hygienrond”, där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans systematiskt kartlägger eventuella brister på arbetsplatsens hygien. Valet av tvål och hudkrämer bör göras tillsammans med skyddsombudet och företagshälsovården. Kostnaden är försumbar och genomförs i förebyggande syfte.