Laddar
Laddar
Laddar

Att välja rätt utrustning

Hur du arbetar på höga höjder påverkar vilken utrustning du ska använda. I denna pdf finns produktförslag vid olika typer av arbete.

Kategorierna som sammanfattats här nedan har definierats i EN 363:2008 och används som en grund för olika personliga fallskyddssystem

Fallskydd

Utrustning som används för att hålla, och på ett säkert sätt fånga användaren före, under och efter ett fall. Ett normalt fallskyddssystem består av:

 • Förankringspunkt
 • Helsele
 • Kopplingslina, med falldämpare

Fallstopp

Ett fallskyddssystem som tillåter att användarna arbetar i ett riskområde och fångar upp om de skulle falla. Ett normalt fallstoppsystem består av:

 • Förankringspunkt
 • Helsele
 • Fallstopplina

Stödutrustning

Utrustning som ger ett stöd för användaren och förhindrar risk för fall, så att ett arbete kan utföras säkert. Ett normalt stödutrustningssystem består av:

 • Förankringspunkt
 • Helsele
 • Stödlina och kopplingslina med falldämpare

Reparbete

System för användaren att positionera sig hängande där fotstöd ej är möjligt/pålitligt. Ett normalt reparbetssystem består av:

 • Förankringspunkt
 • Helsele med kopplingspunkt för fallskydd, stöd och sittande funktion
 • 2 rep (ett arbetsrep, ett back-up rep)

Räddning

Ett system för att rädda en användare som behöver evakueras eller räddas. Ett normalt räddningssystem består av:

 • Förankringspunkt
 • Helsele eller räddningsling
 • Evakuerings- och/eller räddningsutrustning