Laddar
Laddar
Laddar

Standarder för andningsskydd

Våra andningsskydd är märkta med EN-standard för att säkerställa kvalitet. 

EN 14594:2005

Andningsskydd – Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde.

EN 139

Ersätts av EN 14594:2005.

EN 270

Ersätts av EN 14594:2005.

EN 12941

Fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva.

EN 146

Ersätts av EN 12941.

EN 12942

Fläktassisterade filterskydd med helmask eller halvmask.

EN 147

Fläktassisterade filterskydd med helmask eller halvmask.

EN 136

Helmasker.

EN 140

Halvmasker.

EN 143:2000

Partikelfilter.

EN 14387:2004

Andningsskydd – Gasfilter och kombinationsfilter.

EN 141

Ersätts av EN 14387:2004.

EN 371

Ersätts av EN 14387:2004.

EN 149:2001

Filtrerande halvmasker till skydd mot partiklar, passar för både fasta och/eller vätskeformiga partiklar.

EN 403:2004

Andningsskydd – Flyktfilterskydd med huva vid brand.

EN 12021

Komprimerad andningsluft för andningsapparater.