Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde kemikalier

Fysiologi

Kemikalier är en del av vår vardag, både hemma och i arbetsmiljön. Vissa är farliga och vissa är ofarliga, dock kan man säga att det finns kemikalier som är farligare än många tror. Man kan tro att vår hud skyddar oss mot kemikalier i allmänhet, så är dock inte fallet. Kemikalier kan migrera (ta sig in) in i kroppen genom huden. Typiska mindre trevliga kemikalier är t. ex. aceton och lacknafta.

Konsekvenser

Vilka konsekvenser kemikalier har i kroppen kommer an på vilka kemikalier det är. Det figurerar ca 140 000 olika kemikalier i vårt samhälle. Graden av skadorna är allt från irriterad hud till i värsta fall döden.

Vad orsakar kemiska risker i arbetsmiljön?

Exempel på kemiska risker i arbetsmiljön är nästan oändliga, några exempel är: Batterisyra, aceton, lacknafta, tinner, ammoniak, färg, olika lösningsmedel, lim, oljor, drivmedel etc.

Användning

När det finns kemiska risker behöver du olika typer av skydd beroende på kemikaliernas mängd, kemikaliernas egenskaper och exponeringstiden.

Sortiment

I bland räcker rätt handskar och glasögon för att skydda sig. I andra fall bör man ha heltäckande klädsel och andningsskydd. Sammantaget kan man säga att en väl genomförd behovsanalys är väldigt viktig när man utsätts för kemiska risker.