Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde fall

Risker

Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på en byggarbetsplats. I Sverige dör och skadas ett stort antal personer årligen av fallolyckor inom bygg- och industri.

  • 5-8 fallolyckor per år med dödlig utgång
  • Ca 400 arbetsrelaterade fall olyckor per år som resulterar i 14 dagars frånvaro eller mer.

Vad orsakar fallolyckor?

Vanligaste orsakerna till att fallolyckor inträffar är:

  • bristfällig utbildning.
  • brister i den enskildes attityd och ansvarstagande.
  • bristfällig förankring.
  • otillräcklig kunskap om utrustning.
  • tidspress (stress) och ekonomi.

Genom korrekt användning av fallskydd och rätt utbildning kan detta förebyggas!

Vad är fallskydd?

Fallskydd är avsett att hindra fall från höjd, eller om ett fall inträffar, bromsa upp fallet på ett säkert sätt.

Olika typer är:

  • Kollektivt fallskydd - räckesnät, fallförhindrande och falluppfångande system m.m.
  • Fasta system - horisontella och vertikala installationer (skenor och vajer).
  • Personlig fallskyddsutrustning - selar, falldämparlinor, säkerhetsblock mm.

Personligt fallskydd används där det föreligger risk för fritt fall och inget annat skydd finns att tillgå. Det skall förhindra fall, men om det ändå inträffar ska det fånga upp personen så att användaren inte blir skadad.

Användning

Vi tror på att personligt fallskydd ska vara enkelt. Enkelt är bra och säkert! För att göra användningen av fallskydd enklare att lära sig, så använder vi ett ABC-system.

En komplett och korrekt fallskyddslösning består alltid av dessa 3 delar:

A = Anchorage (förankring)

B = Body device (helsele)

C = Connecting device (falldämparlina, fallstoppslina, fallskyddsblock)

Sortiment

Det finns 3 typer av fallskydd: personlig fallskyddsutrustning, fasta system och kollektivt fallskydd. Personlig fallskyddsutrustning innefattar selar, falldämparlinor, fallskyddsblock m.m. Fasta system är produkter som installeras permanent på tak eller fasad. Kollektivt fallskydd innebär att det finns ett räcke, nät eller annat fallförhindrande system installerat på taket.