Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde synbarhet

Risker i arbetsmiljön

Att synas kan vara livsavgörande i många arbetsmiljöer. Många arbetar i miljöer med mycket trafik och kanske i mörkt ljus där risken för olyckor är stor. För att minimera riskerna är det viktigt att synas tydligt och på så långt håll som möjligt.

Hur du ska skydda dig genom att synas tillräckligt finns tydligt reglerat i lagar och direktiv. Kortfattat handlar det om att klä sig i färger som har hög synbarhet (fluorescerande) och med reflexer på rätt ställen. Det är också viktigt att dessa kläder är rena och hela så inte smuts tar bort synbarheten.

Konsekvenser

Förutom att olyckor kan inträffa om man inte är rätt klädd kan man också riskera att bli avstängd från en arbetsplats. Arbetsmiljöverket kontrollerar att personliga skyddsåtgärder vidtas på arbetsplatser som kräver varselplagg.

Vad orsakar olyckor?

De vanligaste riskmiljöerna är arbete på och runt vägar, lager och arbete i mörker. Vid mörker tappar de fluorescerande färgerna i lyskraft och det är därför mycket viktigt att plaggen även har reflexer. Reflex på benen gör att man syns på längre håll.

Sortiment

Kraven i standarden EN 20471 samt EN 471 styr vilken design och vilka materialkvaliteter som används i plaggen. Det finns tre godkända varselfärger, gul, orange och röd. Ett varselplagg måste ha en viss yta med fluorescerande och reflekterande material för att uppnå en hög synbarhet. Ju större yta, desto högre synbarhetsklass uppnår plagget. Klass 3 är högsta värdet.