Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde fotskador

Fysiologi

Våra fötter är ett av våra viktigaste verktyg. Varje fot innehåller 26 st ben alltså ca 35% av kroppens totala antal ben. Lägg därtill ett 60-tal leder, ca 200 ligament och nästan 40 muskler/senor. Normalt använder vi fötterna 5000-10000 steg om dagen, belastningen på detta kan vara uppemot 800 ton eller om ni vill vikten av fyra mindre villor. Varje dag! Fötterna har kopplingar till resten av kroppen i form av ligament, nervtrådar, balanssinne. En av fötternas främsta egenskap är förmågan att kompensera, skjuta i från och balansera oss.

Konsekvenser

En fotskada påverkar ofta fler saker än själva foten. Din rygg, din förmåga att kompensera balansen och i vissa fall även höften om skadan leder till en sned belastning. Vår arbetsförmåga är ofta kopplad till att vi har fungerande fötter, även i jobb som är stillasittande. Yttre fotskador, som t. ex kyla/värme kan göra foten helt eller delvis dysfunktionell.

Vad skapar fotskador i arbetsmiljön?

För mycket stillasittande eller för lite vila är båda ibland orsaker till fotskador. Vi bygger upp fotens styrka genom att använda den, men för trötta fötter kan orsaka att vi inte är med när olyckan är framme. I många arbeten finns klämrisker som orsakas av lyft, tunga laster, maskiner eller materiel som i värsta fall kan krossa fötterna. Underlagets betydelse är också orsaker som kan skapa skador, det kan t.ex. vara spill eller isbildning som gör det halt.

Fukt kan också vara upphov till fotskador, då ofta i kombination med kyla. En fot som är torr klarar sig alltid bättre i kyla än en som är blöt eller fuktig. Inom vissa arbeten utsätts fötterna för värme vilket kan orsaka brännskador.

Användning

Rätt sko för rätt behov är en bra början. Börja med att analysera vilka risker som din arbetsmiljö utsätter dina fötter för. Efter det så är det lättare att bestämma vilken typ av sko du har behov av. Har du eller är på väg att få problem med rygg/höft/sned belastning kan det också vara viktigt med en anpassad sula. Tänk på att en sko har en livslängd och tappar vissa egenskaper efter hand, såsom stötdämpning, halkskydd, stabilitet m.m.

Sortiment

Det finns mängder med skor som skyddar dig under arbetet. Specialskor för vissa extrema risker och universalskor för generella risker. Viktigt är att se till att skon har en komfort och uppbyggnad som stödjer just din fot och din arbetsmiljö. Tänk också på att livslängden på skon varierar beroende på vad du gör och vilken typ av sko du har. Ofta är en sko med högre inköpskostnad billigare i längden, både för företaget och din kropp.