Laddar
Laddar
Laddar

Standarder för arbetsskor

Skyddsskostandarder

Alla skydds- och yrkesskor i vårt produktsortiment uppfyller EN-standarder och tillämpliga normer för arbetarskydd inom olika yrkesområden. 

EN ISO 20345:2011

Skyddsskor som är godkända enligt EN ISO 20345:2011 har som minimum skyddståhätta som tål minst 200J. Dessa märks med SB. Dessa kan även ha kompletterande skyddsegenskaper som märks med S och en tilläggssiffra. Se vår tabell Skyddsskostandard för denna certifiering.

EN ISO 20345:2022

Skillnader från den tidigare 20345:2011 är många men följande är viktigast. Antalet skyddsklasser utökas från SB - S5 till SB - S7 med tillhörande underklasser. De tidigare skyddsklasserna var indelade enligt följande: SB, S1, S2, S3, S4 och S5 där SB är den enda skyddsklassen som tillåter öppen häl. S1 har kunnat komma med spiktrampskydd som tillägg och har då kallats S1P. S4 och S5 är så kallade klass II produkter (gummistövlar). 

Den nya huvudindelningen är: SB, S1, S2, S3, S4, S5, S6 och S7.

SRA, SRB och SRC är borta. Halktest liknande SRA kommer i stället att ingå i grundkravet för certifiering och har därför ingen särskild märkning. Utöver grundcertifieringen kan man utföra ytterligare ett halktest som då har beteckningen SR (Slip Resistance).

Nya beteckningar på spiktramp:

P: Spiktrampskydd av stål med, diameter på testspik 4,5 mm.

PL: Spiktrampskydd av ”icke metall” med, diameter på testspik 4,5 mm.

PS: Spiktrampskydd av ”icke metall” med, diameter på testspik 3 mm.

Se vår tabell Skyddsskostandard för denna certifiering.

EN ISO 20347

Yrkesskor godkända enligt EN ISO 20347:2012 saknar skyddståhätta men uppfyller baskraven för skyddsskor. Dessa märks med OB. Dessa kan även ha kompletterande skyddsegenskaper som märks med O och en tilläggssiffra.

EN ISO 20349

Skyddsskor som är godkända enligt EN ISO 20349:2010 har skydd mot termiska risker och flytande metallstänk vid gjutning och svetsning. Dessa kan även ha kompletterande skyddsegenskaper som märks med S och en tilläggssiffra.