Laddar
Laddar
Laddar

Olika tåhättor

Det finns en rad olika fördelar att ta hänsyn till vid val av sko med tåhätta. Det finns också olika typer av tåhättor, här nedan beskrivs dem.

Ståltåhättor

Skyddståhättor av stål har sedan mitten av 1900-talet varit det självklara alternativet vid tillverkning av skyddsskor.

Fördelarna med ståltåhätta:

 • Stålets styrka och egenskaper gör det möjlig att tillverka skyddståhättan av ett tunt stål vilket gör att den inte inkräktar på skons innermått.
 • Ståltåhättan skyddsegenskaper påverkas inte av ålder eller av yttre omständigheter som kyla och värme. Ståltåhättans egenskaper är väl kända vilket gör den till ett säkert skydd.

Aluminiumtåhätta

Efterfrågan av lättare skyddsskor har drivit på utvecklingen av alternativa material till skyddståhättor som tex aluminium.

Fördelarna med aluminiumtåhätta:

 • Låg vikt gör det att en skyddssko med aluminiumtåhätta väger runt 50 gram mindre än motsvarande med ståltåhätta.
 • Viktreduktionen kommer i skons framdel och gör att skon får en bättre balans vilket ger minskad belastning och bättre komfort.
 • Aluminiumtåhättans skyddsegenskaper påverkas inte av ålder eller av yttre omständigheter som värme och kyla.

Plasttåhätta

Fördelarna med plasttåhätta:

 • Plasttåhättor har både den styrka och de egenskaper som krävs för att nå ett fullgott skydd enligt den EN-standard som gäller (EN ISO 20345) för skyddsskor.
 • Plasttåhättan är ca 40 % lättare än en ståltåhätta.
 • Plasttåhättan innebär att helt metallfria skyddsskor nu finns tillgängliga på marknaden.
 • Plast leder varken kyla eller värme.

Komposittåhätta

Komposit är ett material sammansatt av olika delmaterial med olika funktioner eller egenskaper, t.ex. kompositplast som är en mycket lätt skyddståhätta av skumplast, epoxyhartz och kolfiber.

Fördelarna med komposittåhättor:

 • De är mycket lätta.
 • De är isolerande.
 • Komposittåhättor leder ej elektricitet.
 • De är icke magnetiska.
 • De innehåller ej metall