Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

Arbetsmiljöverket har släppt sin årliga rapport om arbetsskadestatistik för 2018.

En byggarbetare som bär på planka gåendes på byggnadsställning

I rapporten framgår det att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär samma som året innan, en ökning med 0,5 % har skett sedan 2017.

Något som står ut är dock att unga män anmäler fler olyckor i jobbet än andra åldersgrupper. Det är ungefär 50 procent fler män i åldern 16-24 år som anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro än män i övriga åldersgrupper.

– Det är oroväckande att unga män är överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor. Statistiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakomliggande faktorerna och för att förstå det krävs ytterligare analyser säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Män står överlag för flest anmälningar av arbetsolyckor och den vanligaste anmälda olyckan bland män är förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Över 100 000 anmälda arbetsskador under 2018

Arbetsskadestatistiken för förra året visar bland annat på följande siffror.

  • Totalt 118 970 anmälda arbetsskador
  • 34 908 arbetsolyckor med sjukfrånvaro
  • 63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro
  • 50 anmälda dödsolyckor

På den positiva sidan ser vi att det har skett en minskning av anmälda arbetssjukdomar. Jämfört med 2017 är det 13 % färre som har anmält en arbetssjukdom. ­­

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Källor

  1. Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverket - 2019/05/29
    https://www.av.se/arbetsskador-2018
Skapad 2019/05/30
Senast ändrad 2019/06/26