Laddar
Laddar
Laddar

Olika typer av andningsskydd

Man kan dela in andningsskydd i filterskydd och andningsapparater. Filterskydden har ett filter som på något sätt avskiljer partiklar eller gaser från andningsluften. Andningsapparater tillför istället luft eller syrgas som ska vara fri från föroreningar från tuber, tryckluftsaggregat eller från utemiljön. Filterskydd har fördelen att de enkelt kan bäras med och snabbt ta på sig när de behövs. Nackdelen är att de skyddar något sämre än andningsapparater som är mer tillförlitliga än filtermasker. Man behöver inte riskera att filtret sätts igen eller att ett gasfilter blir mättat och börjar släppa igenom luftföroreningar. Andningsapparaterna är lite klumpigare och man måste bära lufttuber eller vara uppkopplad via en slang som tillför luft. 

Filtrerande halvmask

 • Skyddet består helt eller till största delen av filtermaterial.
 • Luften passerar filtermaterialet vid inandning.
 • Utandningsluften passerar genom filtermaterialet eller genom utandningsventil.
 • Masken täcker mun, näsa och haka.
 • Man skall aldrig använda filtrerande andningsskydd i en miljö som är direkt farlig för liv och hälsa.

Halvmask

 • Inandningsluften passerar genom ett eller flera filter in i masken via en inandningsventil.
 • Utandningsluften går genom en utandningsventil.
 • När filtret börjar bli fullt bytes filtret/filtren ut mot nya som monteras på halvmasken.
 • Inandningsluften kan även komma från en andningsapparat.
 • Masken täcker haka, mun och näsa.

Helmask

 • Denna mask får sin lufttillförsel på samma vis som en halvmask.
 • Masken täcker haka, mun, näsa och ögon.
 • Filter med standardgänga kan användas.
 • Helmask ska användas vid höga koncentrationer av gaser och ångor för att skydda andningsvägarna och ögonen.
 • När filtret börjar bli fullt bytes filtret/filtren ut mot nya som monteras på helmasken.
 • Helmask ska inte användas om koncentrationen i omgivningen är högre än 5000 ppm (0,5% volym).

Fläktassisterade andningsskydd

 • Inandningsluften går via fläkt med ett eller flera filter till hjälm, ansiktsskärm eller huva. Fläkten är batteridriven.
 • Utandningsluften passerar genom utandningsventiler.
 • Endast de filter som utrustningen är testad med, får användas (systemtestade).
 • Högsta komfort ges genom övertryck.

Tryckluftsmatade andningsskydd

 • Tryckluftsfilter krävs för att rena luften från kompressorn innan det når användaren.
 • Luftflödet är antingen konstant eller reglerbart med ventil.
 • Utrustning som kopplas in efter tryckluftsfiltret skall vara godkänd tillsammans, d.v.s. slang, bälte, regulator och andningsskydd (systemtestade).

Orsaken till att man väljer ett tryckluftsmatat andningsskydd istället för filterskydd kan vara flera.

 • Användning av filterskydd är förbjudet i vissa arbetssituationer, t.ex. vid syrebrist.
 • Det finns tillfällen där det är tveksamt att använda filterskydd exempel giftighet eller dåliga varningsegenskaper.
 • Vid tungt arbete.
 • Tryckluftsmatade skydd ger väsentligt högre skyddsfaktor och komfort.

När tryckluftmatat andningsskydd används i farliga miljöer måste ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas t.ex. kommunikation, uppfirningsanordning och dubbelbemanningar.