Laddar
Laddar
Laddar

Fallskyddets ABC

Ett enkelt sätt att komma ihåg delarna i ett fallskyddssystem är att tänka ”ABC” (Anchorage, Body, Connecting device). Enkelt uttryckt så är inte ditt fallskyddssystem komplett om någon av dessa delar saknas. Då det finns flera typer av produkter så är det är viktigt att försäkra sig om att alla komponenterna är kompatibla.

A – Förankringspunkt, Anchorage

Inkopplingspunkt för kopplingslinan som ska vara ett säkert fäste och minimum klara 12 kN belastning. Befintliga förankringspunkter kan t.ex. finnas i I-balk, byggnadsställning eller annan fast/strukturell punkt. Dessa förankringspunkter kan behöva kompletteras med en temporär förankringspunkt/förankringssling:

Fasta förankringspunkter

Dessa kan se ut på olika vis. Gemensam nämnare för godkända fasta förankringspunkter är att de alltid skall vara märkta med EN 795. Kontrollera alltid att ankarpunkten är märkt med rätt standard. Dessa punkter skall kontrolleras/inspekteras en gång/år. 

Mobila förankringspunkter

Nedan ser du två exempel på certifierade förankringspunkter enligt EN 795.

Förankringssling

Man kan även använda sig av slingor som förankringspunkter. Dessa slingor bör vara godkända enligt EN 795.

B – Helsele, Body harness

Selens funktion är att vid fall fånga upp kroppen på ett säkert sätt. Det finns olika typer av selar. Helsele ska användas för alla fallskyddssituationer. Nedan förklaras vilken typ av sele som är passade för just ditt arbete.

Helsele (EN 333): fallskydd och fallstopp

Helsele, bälte (EN 361/EN 358): fallskydd, fallstopp och stödutrustning

Helsele, flera funktioner (EN 361/EN 358/EN 813): fallskydd, fallstopp, stödutrustning, reparbete och räddning

C – Kopplingslina, Connecting device

Kopplingslinan är kopplingen mellan dig och din förankringspunkt. En falldämpares uppgift är att se till så att kroppen inte utsätts för mer kraft än 6 kN. Kopplingslina används mellan helselen och förankringspunkten.

  • Falldämparlina: Max 2 meter, med falldämpare.
  • Fallskyddsblock: Med självindragande lina och integrerad falldämpare.
  • Fallstopplina: Fallskydd, manuellt eller automatiskt replås med energiabsorberande funktion.
  • Stödlina: Får endast användas som fallförhindrande. (I situationer där användaren utsätts för fallrisk måste stödlinan användas tillsammans med någon av ovannämnda kopplingslinor).

Användarens dagliga kontroll av sitt ABC-system

För att förebygga olyckor skall en visuell kontroll av förankringspunkten, helselen och kopplingslinan göras innan varje användning:

  • Kontrollera märkning: Är åldern på produkten ok? Är den besiktigad det senaste året?
  • Kontrollera banden: Är den hel och ren? Var extra uppmärksam på kantskador i banden.
  • Kontrollera spännen: Fungerar den korrekt?
  • Kontrollera infästningspunkterna: Är den hel och intakt? Har den några förslitningsskador?
  • Kontrollera övriga metalldelar: Finns någon avvikande förslitning, korrosion eller deformation?