Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde brännskador

Fysiologi

Vår hud är uppdelad i tre lager, Överhud, Läderhud och Underhud. Dessa är tillsammans ett utmärkt skydd vid temperaturändringar, är det för varmt svettas vi, är det för kallt drar huden ihop sig och ”sparar värme”. Men huden tål inte vad som helst, för höga eller för låga temperaturer skadar huden. Hur djup en brännskada blir beror på temperaturen av det som skadar, hur länge detta exponerar huden samt hudens tjocklek (äldre och barn har något tunnare hud och klarar inte lika lång exponering som andra). En ytlig brännskada, där bara överhuden skadas läker oftast av sig själv och ger inga pigmentförändringar eller ärrbildningar, dock kan det vara irriterande och orsaka tillfällig feber eller frossa (t. ex. solbränna)

Vad skapar brännskador i arbetsmiljön?

Förutom uppenbara miljöer som värmeverk, svets, eld, ånga, elektricitet m.m. så är de flesta arbetsplatser riskmiljö för brännskador, det räcker med att det finns maskiner som antingen avger värme eller roterar (friktion kan orsaka brännskador) Vissa typer av kemiska substanser kan också orsaka brännskador. Den miljön som utsätts för flest brännskador är kök och restaurang, oftast dock med mindre allvarliga brännskador som följd.

Användning

Att helt skydda sig mot brännskador är svårt. Att säkra arbetsmiljön med första hjälpen, brandsläckare, ventilation och allmänt anpassa miljön till själva riskmomentet är en bra början. Rätt personligt skydd är helt behovsanpassat till dig och ditt uppdrag.

Sortiment

Ditt personliga skydd mot brännskador är olika beroende på miljö, men grunden är att materialet/funktionen ska hjälpa till att minimera eventuella skador. T. ex. flamskyddade kläder, material som ”tål” stänk och gnistor. Skor med värmebeständighet i sulan, visir, glasögon, handskar, skyddsmask m.m.