Laddar
Laddar
Laddar

L-ABC

Första hjälpen (L-ABC) är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling.

Genom att ingripa och göra rätt första hjälpen kan man hindra livshotande tillstånd och rädda liv, dessutom minskar man många gånger lidandet för den skadade personen. Första hjälpen kan innefatta både fysiska och psykiska skador på en olycksplats.

Bokstäverna L-ABC är ett komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. När man har jobbat sig igenom L-ABC är det bra om man kan göra en helkroppsundersökning och känna igenom kroppen från topp till tå. Man kan då upptäcka fler eller oupptäckta skador.

L – Livsfarligt läge

Börja med att kontrollera olycksplatsen:

 • Vad har hänt?
 • Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”hjälparen” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen?
 • Vid "livsfarligt läge" måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.

A – Andning

 • Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns.
 • Om ingen eller onormal andning, starta HLR. Läs mer hur du genomför HLR.
 • Finns ingen andning så stannar man vid bokstaven A. Andas personen så jobbar man vidare med B. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.

B – Blödning

Finns det tecken på blödning utvärtes eller invärtes?

Utvärtes

 • Vid kraftigt blödande sår, använd tryckförband alternativt ett skyddande förband och håll skadan i högläge.
 • Vid ytliga sår, använd ett täckförband.
 • Vid brännskada, kyl brännskadan med kallt vatten i ca 20 minuter och täck med steril kompress.

Invärtes

 • Tecken på invärtes blödning är t.ex. blånader, smärta, blek och kallsvettig, frossa och snabb ytlig andning.
 • Vid armbrott/benbrott, använd stödförband.

C – Chock-Cirkulationssvikt

Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt.

Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är:

 • Blek
 • Kallsvettig
 • Yr
 • Fryser
 • Känner sig törstig
 • Har en snabb ytlig andning

Så här förebygger man cirkulationssvikt:

 1. Låt personen ligga ner och försök att hålla den skadade lugn.
 2. Höj upp benen i högläge, på så vis kommer det mer blod till de viktiga organen i kroppen och minskar risken för syrebrist i t.ex. hjärnan och andra organ.
 3. Se till att den skadade personen behåller sin kroppstemperatur genom att lägga på filtar, tröjor och jackor på och under den skadade. OBS! Vid användning av aluminiserade räddingsfiltar ska den skada inte ligga på filten eftersom den leder kyla.