Laddar
Laddar
Laddar

Ögon-, bränn- och sårskador

I varje verksamhet där risk föreligger att skadliga partiklar/kemikalier kan komma in i ögon eller på hud, är det viktigt att man planerar och vidtar förebyggande åtgärder och försöker minimera riskerna.

 1. Klarlägg vilka kemikalier som hanteras på arbetsplatsen och var dessa finns.

 2. Använd skyddsutrustning t.ex. skyddskläder, handskar, glasögon mm. Se till att anordning finns så att spolning av ögon och hud kan ske så snabbt som möjligt. Spolvätskan bör vara tempererad.

 3. Se till att spolning sedan kan ske kontinuerligt även under transport eller förflyttning till läkare.

Behandling vid kontakt med olika kemikalier

När du kommer i kontakt med olika kemikalier är det viktigt att du genomför rätt behandling. Vissa kemikalier kräver en specifik behandling, t.ex. Fenol, Fluorvätesyra. För akutbehandling av skadliga ämnen i ögon och på hud, nedkylning av brännskador och rengöring av sår med isoton koksaltlösning 9 mg/ml (behagligast rumstempererad).

Ögonskador

De vanligaste ögonskadorna är orsakade av damm, skräp eller stänk från frätande kemikalier. Det är viktigt att snabbt agera om man får någon kemikalie i ögonen eftersom detta förändrar pH-värdet radikalt i ögat och frätskada uppstår på bara några sekunder. Att ha en ögondusch (i fickformat) nära tillhands vid olyckstillfället innebär att man kan påbörja sköljningen omedelbart och på så sätt förhindra framtida ögonskador. Sköljningen ska fortgå även under transport till sjukhus.

Vanliga orsaker till ögonskador kan vara:

 • Färg och målarsoda
 • Lim
 • Avfettning
 • Ammoniak
 • Starka tvättmedel
 • Kalk
 • Lutstänk
 • Batterisyra
 • Cement
 • Metallstänk

Brännskador

Vid en brännskada blir överhuden skadad och blir röd och svider. Kyl med vatten högst 15 min och rengör eventuell smuts. Lämna klara blåsor intakta och lägg på förband och eventuellt högläge av den skadade kroppsdelen.

Vanliga orsaker till brännskador kan vara:

 • Kontakt med varma föremål
 • Öppen eld
 • Varm vätska eller ånga
 • Solskador
 • Elektriska brännskador
 • Ljusbågeskador
 • Kemiska brännskador

Faktorer som påverkar en brännskadas svårighetsgrad:

 • Djup (beroende på temperaturen och hur lång tid vävnaden varit exponerad för värme)
 • Utbredning
 • Placering på kroppen

Sårskador

Det är viktigt att rengöra såret noggrant. Spola under rinnande vatten och även under hudflikar som lyfts med pincett.