Laddar
Laddar
Laddar

Ögon-, bränn- och sårskador

I varje verksamhet där risk föreligger att skadliga partiklar/kemikalier kan komma in i ögon eller på hud, är det viktigt att man planerar och vidtar förebyggande åtgärder och försöker minimera riskerna.

 1. Klarlägg vilka kemikalier som hanteras på arbetsplatsen och var dessa finns.

 2. Använd skyddsutrustning t.ex. skyddskläder, handskar, glasögon mm. Se till att anordning finns så att spolning av ögon och hud kan ske så snabbt som möjligt. Spolvätskan bör vara tempererad.

 3. Se till att spolning sedan kan ske kontinuerligt även under transport eller förflyttning till läkare.

Behandling vid kontakt med olika kemikalier

När du kommer i kontakt med olika kemikalier är det viktigt att du genomför rätt behandling. Vissa kemikalier kräver en specifik behandling, t.ex. Fenol, Fluorvätesyra. För akutbehandling av skadliga ämnen i ögon och på hud, nedkylning av brännskador och rengöring av sår med isoton koksaltlösning 9 mg/ml (behagligast rumstempererad).

Ögonskador

De vanligaste ögonskadorna är orsakade av damm, skräp eller stänk från frätande kemikalier. Det är viktigt att snabbt agera om man får någon kemikalie i ögonen eftersom detta förändrar pH-värdet radikalt i ögat och frätskada uppstår på bara några sekunder. Att ha en ögondusch (i fickformat) nära tillhands vid olyckstillfället innebär att man kan påbörja sköljningen omedelbart och på så sätt förhindra framtida ögonskador. Sköljningen ska fortgå även under transport till sjukhus.

Vanliga orsaker till ögonskador kan vara:

 • Färg och målarsoda
 • Lim
 • Avfettning
 • Ammoniak
 • Starka tvättmedel
 • Kalk
 • Lutstänk
 • Batterisyra
 • Cement
 • Metallstänk

Brännskador

Vid en brännskada blir överhuden skadad och blir röd och svider. Kyl med vatten högst 15 min och rengör eventuell smuts. Lämna klara blåsor intakta och lägg på förband och eventuellt högläge av den skadade kroppsdelen.

Tre viktiga råd vid brännskador

 • Våga dra ner på arbetstempot - Den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade brännskador är stress och högt tempo. Många brännskador kan undvikas genom att dra ner på tempot och tänka ett extra varv.
 • Börja kyla skadan direkt i minst 15 minuter! När en brännskada uppstår är det viktigt att börja kyla huden omgående. Kyl huden minst 15 minuter med ljummet vatten, kompress med kylande gel eller en blöt handduk för att stabilisera brännskadan.
 • Kyl endast brännskadan och inte hela kroppen - Kyl endast ner det skadade området och inte hela kroppen för att undvika nedkylning av kroppstemperaturen som kan leda till allvarligt tillstånd. Kompresser med kylande gel bör finnas i flera olika storlekar för att lindra brännskador i olika storlekar.

Vanliga orsaker till brännskador kan vara:

 • Kontakt med varma föremål
 • Öppen eld
 • Varm vätska eller ånga
 • Solskador
 • Elektriska brännskador
 • Ljusbågeskador
 • Kemiska brännskador

Faktorer som påverkar en brännskadas svårighetsgrad:

 • Djup (beroende på temperaturen och hur lång tid vävnaden varit exponerad för värme)
 • Utbredning
 • Placering på kroppen

Klassificering av brännskador

Brännskador kan delas in i olika grader beroende på hur allvarlig och djup skadan är:

Första gradens brännskada (Överhudsskada)
Ytlig och påverkar endast hudens yttre skikt (överhuden). Huden är röd, svullen, öm och utan blåsor. Ett exempel är mild solbränna.

Andra gradens brännskada (Delhudsskada)
Djupare och går ned i hudens nedre skikt (dermis). Brännskadan kan vara röd, med blåsor och svullen. Ofta upplever den skadade kraftig smärta.

Tredje gradens brännskada (Fullhudsskada)
Påverkar hudens alla lager plus underliggande vävnad. Huden som är kvar kan vara vit, svart eller förkolnad. Då alla nervändar är förstörda finns ingen känsel i brännskadeområdet. Hudtransplantation krävs.

Sårskador

Det är viktigt att rengöra såret noggrant. Spola under rinnande vatten och även under hudflikar som lyfts med pincett.