I utbildningen lär du dig hur du genomför en riskbedömning och vilken personlig skyddsutrustning som ska användas.

Föreläsningar varvas med gruppövningar där du får arbeta med säkerhetsdatablad och riskbedömning av kemikaliehantering.

Ur innehållet

  • Vad säger AFS?
  • Kemiska arbetsmiljörisker
  • Hygieniska gränsvärden
  • Gravida och ammande arbetstagare
  • Medicinska kontroller i arbetslivet
  • Olika typer av härdplaster
  • Specifika krav för H317/H334
  • Riskbedömning av kemikalier
  • Åtgärdstrappan
  • Personlig skyddsutrustning
Riskbedömning kemiska ämnen

Gör en intresseanmälan