Utbildningen lämpar sig väl för såväl användare som arbetsmiljöansvariga och ger kunskaper om risker och riskbedömning, händernas fysiologi och vilka typer av skydd som finns. Utbildningen belyser även konsekvenser av arbete med kemiska ämnen.

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Ansvarsfördelning på arbetsplatsen
  • Riskanalys
Grundutbildning hand- och armskydd

Gör en intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält