Vi hjälper dig till en säkrare arbetsmiljö med riskbedömning och inventering av kemikalier samt ger stöd och råd vid utveckling av kemikalieregister och säker hantering av kemikalier.

Lagen säger att alla arbetsgivare och organisationer ska identifiera och bedöma de kemiska riskkällor som finns inom verksamheten. Varken egen personal, andra intressenter eller den yttre miljön får utsättas för eller påverkas av kemiska hälsorisker. Det ska finnas dokumenterat hur kemiska produkter ska hanteras, användas och förvaras på arbetsplatsen och vilken personlig skyddsutrustning som skall användas.

Lagstiftning/AFS

  • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
  • AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
  • AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet
  • AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare
Riskbedömning av kemikalier

Gör en intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält