Riskområden

För att förebygga att en olycka eller sjukdom inträffar är det viktigt att identifiera vilka risker som finns i din arbetsmiljö och hur du skyddar dig mot dem. Läs mer om olika typer av risker som finns på  arbetsplatser och vilka skador de kan orsaka.