Reservvisir CleanAIR UniMask

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Reservvisir för UniMask-ansiktsskydd.

  • Överensstämmer med EN 166 klass 1B.
Artiklar
Hämtar artikelinformation