Product image
  • Laddar

Komibfilter Sundström SR 599 till SR 500

Komibfilter Sundström SR 599 till SR 500

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Kombifilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage.

A1 Skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C.

B2 Skyddar mot oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte.

E2 Skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.

K1 Skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.

Hg Skyddar mot kvicksilver. Begränsad användningstid, se bruksanvisning.

P3 Skyddar mot partiklar.

Egenskaper
Egenskaper
Filtertyp
Gasfilter
Artiklar
Hämtar artikelinformation