Product image
  • Laddar
  • Laddar
  • Laddar
  • Laddar
  • Laddar

Kombidusch Krusman 3875/3876/3877/3878/3879

Kombidusch Krusman 3875/3876/3877/3878/3879

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Dusch med monterad säkerhetsblandare 3890 till ögonduschen. Kombi av galvaniserade järnrör. Duschsil av syrafast stål. Kulventil, ej återgående, manövrerad med dragstång, samt draghandtag för krypande person. Ögondusch med automatisk tryck- och flödesreglering, samt filter, i varje munstycke.

Tilledning dimensioneras för minimum flöde 170 l/min vid 2,4 bar tryck gäller för:Modell 3875 fristående m ögondusch 3866 med lockTilledning dimensioneras för minimum flöde 76 l/min vid 2,4 bar tryck gäller för:Modell 3876 fristående m ögondusch 3866 med lockModell 3877 fristående m ögondusch 3864 utan lockModell 3878 vägg m ögondusch 3866 med lockModell 3879 vägg m ögonsusch 3864 utan lock.

Enligt AFS 2020:1

Vägen till nödduschen får inte vara blockerad. Nödduschen ska vara lätt att utlösa både av stående och krypande person, och den ska ge tillräckligt med vatten för att hindra skada eller fortsatt skadeutveckling. Vattnet ska normalt vara tempererat.

Definitioner:

Med uttrycket normalt i föreskriftstexterna avses att kraven i paragraftexten ska uppfyllas utom vid de enstaka fall då speciella omständigheter gör att undantag behöver göras. Ett sådant fall kan vara att arbetsplatsen endast används tillfälligt och att säkerheten kan upprätthållas genom andra åtgärder.

Artiklar
Hämtar artikelinformation
Tillbehör du kan vara intresserad av