Product image
 • Laddar

Fläkt Sundström SR 500 EX

Fläkt Sundström SR 500 EX

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

SR 500 EX systemet.

Sundströms EX klassade fläktassisterade filterskydd är ett system för användning i bestämda explosiva miljöer. Kombinationen, fläkt SR 500 EX och ansiktsdel, bestämmer skyddets förmåga att skydda andningsvägarna såväl som systemets EX klassning. Förutsättningen för rätt val är att en noggrann riskbedömning gjorts av en på området kompetent person, både med tanke på explosionsrisk och ur andningsskyddssynpunkt.

SR 500 EX är speciellt kontruerad för användning i miljöer som är explosiva eller brandfarlilga. Den filtrerade luften matas via en andningsslang, övertrycket som bildas förhindrara att omgivande föroreningar tränger in. Start, stopp och val av driftläge (175 resp. 225 l/min) sköts med samma manöverknapp.
Försedd med automatisk kontroll av luftflödet, larmar med ljud och ljussignaler vid hinder i luftflödet.

Displayen har tydliga symboler för viktiga data, t ex:

 • Litet fläktblad som lyser grönt vid normal drift
 • Större fläktblad som lyser grönt under forcerad drift
 • Triangel som lyser röd vid stopp i luftflödet eller vid igensatta filter
 • Batteri som lyser gult vid låg batterikapacitet

Överensstämmer med: EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008, EN 13463-1:2009, EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Levereras enligt följande:

 • Fläkt EX
 • Batteri EX
 • Bälte EX
 • Filteradapter, 2 st
 • Partikelfilter P3 R, SR 510, 2 st
 • Förfilter, 5 st
 • Förfilterhållare EX, 2 st
 • Flödesmätare
 • Batteriladdare EX
 • Rengöringsservett
 • Bruksanvisning

Obs, information angående slang:
Slang medföljer ej, den medföljer de olika ansiktsdelarna. Undantag slang för Helmask SR200 vilken beställes separat.

Artiklar
Hämtar artikelinformation