Filter Scott /3 M Pro 2000

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Filterserie för helmask, Scott Autoflow samt Proflow.
Filterhölje av glasfiberarmerad plast. Filtren har mycket hög filtreringsgrad och lågt andningsmotstånd. Låg vikt. Gasfiltren och de kombinerade filtren är lätta att andas igenom tack vare optimal kolvolym och optimalt tryck. Den stora filtreningsytan på partikelfilterelementet ger både hög kapacitet och litet andningsmotstånd. Stor inloppskanal minskar luftflödesmotståndet till ett minimum. Gasfiltren är mycket effektiva mot gaser och ångor tack vare kol av hög kapacitet. Den mikroporösa kolstrukturen ger en enorm adsorberande yta. Partikelfiltret är extremt fukttåligt och ger hög filtreringskapacitet mot aerosoler även i fuktig omgivning. Lång livslängd tack vare utmärkt adsorptionsförmåga. NBC 10 års lagringstid.

Överensstämmer med EN 141, EN 143, EN 371.

Kan användas tillsammans med samtliga hel- och halvmasker som har standardgänga samt till Scott Autoflow- och Proflowfläktar. Se bruksanvisningen på fläktarna vilket av nedanstående filter du får använda.

OBS! AX-filter och AXP3-filter får endast användas tillsammans med våra helmasker.

Observera att enligt EN 146 och EN 147 får inte andra typer av filter användas än de som produkten godkänts med. För att uppfylla CE-standard skall endast filter som är systemtestade tillsammans med övrig utrustning användas. Dvs samma fabrikat av filter och fläkt.

Artiklar
Hämtar artikelinformation