Product image
 • Laddar
 • Laddar

Brännskadefilt AKLA FOR BURNS

Brännskadefilt AKLA FOR BURNS

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning
 • BurnFree är en gel som består huvudsakligen av demineraliserat vatten och Tea Tree Oil (mindre än 1%).
 • Denna Första Hjälpen-produkt bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt kyla skadestället.
 • Värmen transporteras bort genom konvektion och allvarliga skador av djupare hudlager med eventuellt känselbortfall kan många gånger undvikas.
 • Den brännskadade upplever en snabb smärtlindring och risken för blåsbildning minskar väsentligt.
 • Vid kemiska brännskador måste eventuella kemikalierester tas bort eller neutraliseras innan gelen appliceras.
 • Kompresserna består av skumplast med öppna celler som binder gelen utan att absorbera den.
 • Används kroppstäckande filt bör den ligga på i max 30 minuter.
 • Håll skadan högt och se till att resten av kroppen hålls varm.
 • Om den skadade huttrar - tag bort filten och förebygg chock.

Artiklar
Hämtar artikelinformation
Tillbehör du kan vara intresserad av