Rapporten Säker Arbetsplats - om arbetsplatssäkerhet inom industrin