Rapport Säker Arbetsplats 2019 för industrin

Vår branschunika säkerhetsrapport som visar att säkerhetsbristerna fortsatt är ett allvarligt problem för svenska industriarbetsplatser. Varje år inträffar tusentals arbetsplatsolyckor, varje år dör flera människor på sina jobb.

Uppslag ur industrirapporten Säker arbetsplats med texten Ta del av rapporten.

I rapporten Säker Arbetsplats får du läsa om säkerheten på svenska industriarbetsplatser, ta del av insikter kring personlig skyddsutrustning och läsa konkreta åtgärder för att öka säkerheten inom industribranschen.

Nästan alla industriarbetare har varit med om en olycka eller arbetsplatsskada eller haft kollegor som drabbats. Det är värre än byggindustrin som vi hade fokus på i våras.

Det inträffar sex allvarliga olyckor inom industrin varje arbetsdag i Sverige. Det anser vi är sex olyckor för mycket. Nu är det dags att prioritera säkerheten!

Sifo-undersökning som belyser problematiken

Undersökningen genomfördes av Sifo Kantar under juni 2019. Syftet med undersökningen är att ge kunskap och kännedom om hur arbetare och skyddsombud uppfattar säkerheten i den svenska tillverkningsindustrin. Vi har intervjuat 435 industriarbetare och 201 skyddsombud om deras syn på arbetsplatssäkerhet.

  • Vad beror vissa attityder och beteenden på?
  • Vilka kunskaper har man inom säkerhetsarbete och personligt skydd?
  • Vad ser man som de största säkerhetsutmaningarna?
Rapporten Säker Arbetsplats Industri 2019

Innehåll i industrirapporten:

  • Insikter kring personlig skyddsutrustning och arbetsplatssäkerhet inom industrin.
  • 13 förslag på åtgärder för att förbättra säkerheten på svenska arbetsplatser.
  • "Det finns alltid tid för för säkerhet" - intervju med Lena Kristofferssen, HSE-expert, Borealis.
  • "Vi engagerar medarbetarna i säkerhetsfrågor" - Emma Johansson, miljökoordinator på Nexans berättar.
  • "Systematiskt säkerhetsarbete är avgörande" - intervju med Henrik Sandborg, Väderstad.
LADDA NED INDUSTRIRAPPORTEN

LADDA NED INDUSTRIRAPPORTEN

Skapad 2019/10/16
Senast ändrad 2024/02/15