Laddar
Laddar
Laddar

Filtervalsguiden

För att andningsskyddet ska skydda mot de luftföroreningar som finns i arbetsmiljön måste rätt sorts filter användas. En del filter filtrerar bort partiklar, en del skiljer av gaser och en del är en kombination av båda. I Sundströms filtervalsguide ger vi en guidning för att välja rätt Sundströmsfilter med rätt kapacitet. Här hittar du filtervalsguiden.

Partikelfilter

Partikelfilter används för att skydda mot damm eller aerosoler. Partikelfilter märks med P och vit färgkod samt finns i tre klasser:

  • P3-filter skiljer av mer än 99,9 % av dammet.
  • P2-filter skiljer av 94 % av dammet.
  • P1-filter skiljer av 80 % av dammet.

Ju tätare filtret är desto tyngre är det när man andas genom filtret. Här finns mer information som är nödvändig när man ska välja ett lämpligt partikelfilter.

Förfilter

Ett förfilter används för att förlänga livslängden på partikelfiltret, genom att fånga upp större partiklar. När förfiltret börjar sättas igen är det läge att byta ut det.

Gasfilter

Det finns olika typer av gasfilter att välja mellan, beroende på användningsområde. För att få rätt skydd är det viktigt att veta vilka ämnen som kan förekomma och välja rätt typ av gasfilter. I tabellen för gasfilter ges en översikt av olika gasfilter, deras användningsområde och hur de är färgkodade.

Kombinationsfilter

Kombinationsfilter används när gas/ånga och partiklar förekommer samtidigt, t.ex.:

  • Vid sprutning av vätskor
  • Kondensation av gas/ånga
  • Uppvärmning av ämnen

Välj lämpligt gasfilter och kombinera med partikelfilter.

Här finns mer information som är nödvändig när man ska välja kombinationsfilter.