https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Hearing_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_horselskydd.jpg

Hörselskydd

Hörselskydd är en åtgärd som vidtas när det inte finns andra sätt att minska bullret. Så långt som möjligt ska man åtgärda bullret där det uppstår.

Hörselskydd måste användas enligt lag när bullret på arbetsplatsen överstiger en viss nivå:

  • Om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer
  • Om den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre
  • Om impulstoppvärdet, det vill säga den högsta kortvariga ljudtoppen under en arbetsdag är 135 dB(C) eller mer.

Bullerbekämpande åtgärder, information och utbildning måste genomföras samt hörselskydd skall finnas tillgängligt för arbetstagaren i dessa fall. Läs mer här om olika bullernivåer och lagkrav.

Att tänka på vid val av hörselskydd:

  • Skyddets komfort
  • Användningsområde
  • Vilket buller du måste skydda dig mot. Dämpningen skall varken vara för hög eller för låg.

Läs mer här vad som är viktigt att veta om hörselskydd.

När man vet vilken skyddsnivå som passar för ändamålet kan man fundera över vilken typ av hörselskydd samt funktionalitet man vill ha.

Läs mer här om olika typer av hörselskydd utifrån rätt dämpningsnivå för din arbetsmiljö och  andra faktorer som kan påverka ditt val.

Olika hörselskydd har olika standard beroende på typ och funktionalitet. Läs mer om standarder för hörselskydd här.

Hörseln är ett av dina viktigaste sinnen och vi vill vägleda dig till hur du bäst skyddar hörseln när du är på jobbet. Vad kan hända om jag får nedsatt hörsel. Läs mer om riskområdet buller här.