Laddar
Laddar
Laddar

Bullernivåer och lagkrav

Skadligt buller är en kombination av ljudnivå och den tid man vistas i det. T.ex. ger 15 minuter i 100 dB A-vägd ljudnivå samma dos som 8 timmar i 85 dB A-vägd ljudnivå. Det är viktigt att bilda sig en uppfattning om allt buller som finns på arbetsplatsen. Bilden nedan visar några exempel.

Krav vid olika bullernivåer

Nedanstående exempel baseras på svensk insats och gränsvärden. Ta reda på vad som gäller i det land eller på den arbetsplats där du skall använda skyddet, eftersom olika krav kan gälla.

Bullerbekämpande åtgärder, information och utbildning måste genomföras samt hörselskydd skall finnas tillgängligt för arbetstagaren när:

  • Daglig bullerexponeringsnivå LEX, 8h: 80 (dB)*
  • Impulstoppvärde LpCpeak: 135 (dB)***

Hörselskydd måste användas, bullerbekämpande åtgärder, information och utbildning måste genomföras samt hörselundersökning måste erbjudas när:

  • Daglig bullerexponeringsnivå LEX, 8h: 85 (dB)*
  • Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax: 115 (dB)**
  • Impulstoppvärde LpCpeak: 135 (dB)***

Högsta tillåtna bullernivå innanför hörselskyddet (när du valt hörselskydd och räknat ut vilken nivå du får till örat) är:

  • Daglig bullerexponeringsnivå LEX, 8h: 85 (dB)*
  • Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax: 115 (dB) **
  • Impulstoppvärde LpCpeak: 135 (dB)***

OBS! Vid bullernivåer över 95 dB behöver en noggrann bullermätning göras för att du skall kunna välja rätt hörselskydd.
 


* Daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h = ett genomsnittligt värde uppmätt över 8 h.

** Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax = denna maximala nivå får aldrig överstigas (vid örat) vare sig med eller utan hörselskydd vid något enskilt tillfälle. Dessa värden mäts med A-filter, som bäst avspeglar hur örat uppfattar ljud.

*** Impulstoppvärde LpCpeak = impulsljud är till skillnad från maximal A-vägd ljudtrycksnivå ett mycket kraftigt ljudtryck med en kort varaktighet, t.ex. ett gevärsskott, som oftast är för snabbt för att vi ska uppfatta den verkliga nivån. Det är detta som gör impulsljud extra farliga. Impulsljud mäts med C-filter. C-filter används även vid HML-beräkning då det till skillnad från A-filter tar större hänsyn till bl.a. lågfrekvent buller.