https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Gloves_and_Arm_Protection/Pictures/SE/Full_image_Handskar.jpg

Handskar

Våra händer kan utsättas för många olika risker under en arbetsdag. Handskarnas funktion är att skydda mot dessa risker och samtidigt underlätta arbetet. Valet av handske är därför helt beroende på arbetsmiljö eftersom det finns så många olika risker.

Detta och mycket mer kan du läsa om under kapitlet för handskar.