Product image
  • Laddar

Desinfektion Elyte 0,5 l

Desinfektion Elyte 0,5 l

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Elyte är en desinfektionsspray som är alkoholfri och därför skonsam mot huden. Den kan användas på alla typer av ytor. Desinfektionsmedlet är helt nedbrytbart, vilket gör att sprayen kan appliceras på alla typer av föremål, ytor och material, även sådana som är känsligare. Elyte är en effektiv desinfektionsspray som lämpar sig för verktygslådan, handtag, bilen och annan arbetsutrustning som används ofta. Sprayen kan användas både inomhus och utomhus.

  • Alkoholfri och inte brandfarlig. Säkrare att transportera och förvara.
  • Mild – torkar inte ut huden, pH-värde 6,5–7
  • Enkel användning: spraya och låt torka. Elyte ska inte torkas bort med trasa.
  • Inga särskilda miljöåtgärder krävs.
  • Inga kända farliga nedbrytningsprodukter i rumstemperatur.
  • Elyte är säkert att använda för gravida och ammande.

 Använd produkten genom att spruta desinfektionsmedlet på de ytor du vill desinficera. En tunn hinna bildas på ytan och torkar av sig själv efter några minuter. Ytan behöver inte torkas av eller rengöras på annat sätt efteråt. Eftersom desinfektionsmedlet är alkoholfritt torkar det inte ut hud, möbler eller andra föremål av känsligt material. Innehållet i desinfektionssprayen är inte brandfarligt och den kan användas av vem som helst. Detta innebär också att det inte finns någon risk i samband med transport eller lagring av desinfektionsmedlet.

Elyte har godkänts av den norska läkemedelsmyndigheten Statens legemiddelverk som ett kemiskt desinfektionsmedel för teknisk användning inom hälso- och sjukvård. Det verksamma ämnet i Elyte desinfektionsspray är hypoklorsyra, som utvecklas genom elektrolys av rent vatten och salt. Detta gör desinfektionsmedlet biologiskt nedbrytbart och helt ofarligt för miljön. Elyte eliminerar alla typer av mikroorganismer som virus, bakterier och svampar* och bidrar inte till utvecklingen av multiresistenta bakterier.

EN-standard: *Produkten är dokumenterat effektiv mot alla typer virus, bakterier och svampar definierade enligt standarderna: EN14476:2013 + A2: 2019, inklusive alla coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) och Murine norovirus. EN13727 kvantitativt test för att utvärdera bakteriedödande aktivitet. EN13624 kvantitativt test för att utvärdera svampdödande aktivitet.

Artiklar
Hämtar artikelinformation