Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2018/Info_kundtjanst1_fullimage.jpg

Ny EU-förordning

2019-04-21

Sedan 21 april 2019 gäller den nya EU-förordningen för personlig skyddsutrustning. Den nya förordningen heter EG 2016/425 och omfattar alla ekonomiska aktörer. Både tillverkare, importörer och distributörer av personlig skyddsutrustning omfattas.

Den gäller alla produkter som ska vara certifierade. Förordningen innebär att det som tidigare varit ett direktiv övergår till att bli lag.

I praktiken innebär förordningen krav på information av produkter samt tydligare ansvarsroller för tillverkare distributörer och importörer.

Tillverkare måste upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och den eller länk till den skall medfölja produkten. Produkten måste också vara märkt med tillverkarens och importörens adressuppgifter

Som kund till Skydda kan du vara lugn, alla våra leverantörer för endast produkter som följer den ny förordningen.

Läs mer på Konsumentverket