Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2018/20181115_vibration2.jpg

Vibrationsskador den vanligaste arbetssjukdomen för många inom bygg och industri

2018-11-15
Vibrationsskador den vanligaste sjukdomsrisken för många som arbetar med handhållna maskiner och de drabbade arbetar främst inom bygg, anläggning och industri.

Enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket är vibrationsskador den vanligaste arbetssjukdomen bland de som arbetar med handhållna maskiner. När Arbetsmiljöverket gjort inspektioner har 80 % av de inspekterade arbetsplatserna fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

"Vi ser brister och problem. Vi ser att både arbetsgivare och arbetstagare behöver ökad kunskap om riskerna med handhållna vibrerande verktyg."

Enver Berisha, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och ansvarig projektledare

Den vanligaste orsaken till vibrationsskadorna är brister i hur man sköter och använder handhållna maskiner. Det kan till exempel röra sig om att användarna inte fått rätt information om hur länge en viss maskin får användas.

Byggnadsarbetare med vibrerande handverktyg

Skadorna som uppstår består i skador på nerver, leder och muskler. Skadorna innebär ofta ett livslångt lidande för den drabbade. Skadorna yttrar sig både i övergående och bestående effekter. Bland de övergående effekterna finns domningar och nedsatt känsel vilket i sig kan utgöra en risk för andra skador. Som bestående effekt finns t.ex. skelettskador samt kärlskador i form av "vita fingrar". Vita fingrar innebär att fingrarna bleknar tillfälligt och man får sämre känsel och funktion i fingrar.

Fakta om vibrationsskador

Vibrationer finns inom många branscher. Några yrkesgrupper som ofta är utsatta för vibrationer är snickare, mekaniker, montörer och reparatörer. Särskilt utsatta för hand- och armvibrationer är man om man håller eller stöder ett verktyg med handen eller armen, exempelvis en slipmaskin, mutterdragare eller motorsåg.

 

En grundläggande faktor för att förebygga vibrationsskador är att undersöka och bedöma risker samt dokumentera detta. En säker arbetsmiljö leder till en lönsam arbetsmiljö i form av minskade kostnader för arbetsfrånvaro och olyckor. Genom att kontinuerligt undersöka, bedöma risker, åtgärda samt följa upp det förebyggande arbetet kan riskerna med vibrationsskador minskas eller helt tas bort. Exempel på åtgärder är att se till att använda rätt maskin vid rätt tillfälle, ha väl underhållna maskiner, informera och skydda arbetstagaren på rätt sätt.

Källa: Arbetsmiljöverket 1,2 

Vad gäller?

Det finns inga exakta gränser för när en maskins vibrationer blir skadliga. Därför finns två värden för vibrationsexponering: insatsvärde och gränsvärde. De kräver olika åtgärder om de överskrids.

Instatsvärde

Om insatsvärdet överskrids eller när riskvärderingen motiverar det är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder och erbjuda medicinsk kontroll.

  • Hand- och armvibrationer, A(8), 2,5 m/s2.
  • Helkroppsvibrationer, A(8), 0,5 m/s2.
  • VDV, helkroppsvibrationer, 9,1 m/s1,75.

Gränsvärde

Om gränsvärdena överskrids ska arbetsgivaren vidta omedelbara åtgärder.

  • Hand- och armvibrationer, A(8), 5,0 m/s2.
  • Helkroppsvibrationer, A(8), 1,1 m/s2.
  • VDV, helkroppsvibrationer, 21 m/s1,75