Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2019/2019_v35_viktiginfo_diphoterine.jpg

Viktig information från Medical Care System MCS AB!

2019-08-28
Vår leverantör Medical Care System går ut med denna information till alla som har köpt dessa produkter och det är av högsta vikt att ni för den vidare till dem som köpt produkten av er de senaste två åren.

Till höger finner du nya bruksanvisningen för Diphoterine Mini DAP och Diphoterine Micro DAP sprayerna.

Dessa bruksanvisningar belyser:

  • De funktioner som Diphoterine har
  • Hur man skall använda produkten.
  • Hanteringsinstruktioner/försiktighetsåtgärder
  • Bortskaffande/Avfallshantering

Den punkt som är ny är Hanteringsinstruktioner/försiktighetsåtgärder där det är viktigt att användaren förstår de möjliga konsekvenserna om man inte förvarar och lagrar produkterna på ett riktigt sätt. Dvs skadade behållare måste tas ur bruk och beroende på hur skadan uppkommit antingen returneras till säljaren eller bortskaffas enligt de lokala avfallshanteringsreglerna.

Det är efter en incident i Slovenien 2018 där en Mini DAP spray, som hade en synlig buckla på sidan, inte fungerade som Bruksanvisningen har ändrats. I och med den nya FÖRORDNING (EU) 2017/745 som reglerar Medicin Teknisk utrustning måste tillverkaren Prevor se till att den nya informationen når alla brukare av Diphoterine Mini och Micro spray.

Det är därför av största vikt att man inventerar och sorterar ut eventuellt skadade sprayflaskor eller sådana som inte har lagrats på ett enligt Bruksanvisningen lämpligt sätt.

Du kan även se FSN-Utredningen där du kan läsa en översatt version av rapporten efter incidenten i Slovenien.

Om du har frågor kring detta, tveka inte att kontakta Medical Care System MCS AB!

www.medicalcare.se

Vi på Skydda beklagar det inträffade.