Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2019/201906_sotning_ibm.jpg

Skyddsutrustning för dig som är sotare

2019-06-05
Vi har tillsammans med fackförbundet Kommunal tagit fram en rapport om personlig skyddsutrustning för dig som jobbar som skorstensfejare. Syftet med rapporten är att visa vilken skyddsutrustning, t.ex. fallskydd, andningsskydd och arbetshandskar som behövs när man utför de olika arbetsmoment som finns inom branschen.

I rapporten framkommer att det finns goda intentioner med den personliga skyddsutrustningen. Arbetsgivarna förser sotarna med utrustning, men det är inte alltid rätt utrustning. Det är inte heller alltid den används rätt eller fullt ut. Utrustningen upplevdes heller inte flexibel och tillfredsställande nog vilket ledde till att skyddsutrustningen inte användes. Vid alla arbetsmoment slarvades det med den personliga skyddsutrustningen. Brist på fallskydd är den enskilt största orsaken till skador i branschen.

Dagligen utsätts skorstensfejare för många faror, t.ex. lösa takpannor, takstege som inte är korrekt förankrad och gamla hala takplåtar.

Sotare som plockar fram utrustning ur bil

"Det är säkrare att inte ha fallskydd då man inte vet ifall takstegen håller." 

"Arbetshandskar är i vägen och efter två veckors ledighet så börjar händerna att se normala ut igen." 

Använd rätt utrustning

Det är viktigt att inför varje arbetsmoment genomföra en riskanalys så att rätt skyddsutrustning kan användas.

  • Hörselskydd skall användas vid arbete i bullriga miljöer.
  • Lämpligt andningsskydd skall användas vid behov och vara en del av ett andningsskyddprogram. Vid svartsotning skall andningsskyddet vara av typen minst halvmask med filter av klass P3.
  • Skyddskläder bör användas vid sotning av eldstäder för att skydda mot sot. Vätsketäta korttidsoveraller skall användas vid rengöring där vatten och kemikalier används.
  • Arbetshandskar behöver vara slitstarka för att inte gå sönder vid sotning med lina och lod. Dessutom behöver de vara av tätare material som inte släpper igenom farliga ämnen.
  • Arbetsskor i form av lätta skyddsskor bör användas.
  • Vid arbete på hög höjd ska personligt fallskydd användas. Fallskyddssele eller säkerhetssele bör användas vid arbete på tak. En säkerhetssele ska vara personlig och inställd för användaren.

Läs mer

Ladda ner rapport