Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2018/201812_FallskyddVinterTopp.jpg

Tänk på säkerheten vid snöskottning

2018-12-06

Dagligen arbetar många personer på hög höjd i en riskfylld miljö, särskilt nu under vinterhalvåret med halka, kyla och blåst som extra risker. Dessutom kanske många är lite ovana då de inte normalt jobbar på höga höjder varje dag.

Statistik över fallolyckor

Sedan 2013 har antalet drabbade av fallolyckor ökat med 20 %. Majoriteten av dessa har en trolig frånvaro på minst fyra dagar. Antalet fallolyckor med dödlig utgång var åren 2015-2017 15 st.

Med rätt typ av fallskydd kan man förhindra många skador, dödsfall och onödig sjukfrånvaro.

Tänk på detta vid snöskottning på tak

Snö och is i samband med kyla och blåst gör arbete på tak extra riskfyllt under vintermånaderna. Man måste vara minst två personer som utför arbetet då det inte får utföras som ensamarbete. Det behövs dessutom ofta någon som varnar förbipasserande i samband med skottningen.

Normalt behöver man använda minst kopplingslina och helsele.

Arbetsgivaren ska undersöka och kontrollera taket innan skottning påbörjas. Se till att säkerhetsanordningar är i gott skick och sitter fast ordentligt. Kontrollera så att det inte finns partier med dålig bärighet som man kan trampa igenom. 

Lämplig skyddsutrustning

Vakten på gatan ska vara utrustad med skyddshjälm, signalväst, signalanordning och kommunikationsutrustning till skottarna på taket. 

De som skottar på taket skall ha personlig fallskyddsutrustning, med lina och säkerhetssele, vilken används vid kortvariga arbeten där montering av ställning inte är rimligt, t.ex. vid snöskottning av tak och andra kortvariga arbeten på hög höjd. Därutöver skall även ögonskydd, kommunikationsutrustning till vakten samt lämpliga kläder och skor användas. 

Den som använder fallskydd skall veta hur fallskyddet skall användas, kopplas och provas före användning. Man skall också känna till riskerna med felaktig användning och hur man sköter och underhåller utrustningen.

Läs mer om våra fallskyddsutbildningar

Källa: Arbetsmiljöverket

Kontrollera alltid fallskyddet innan användning!

  • Sömmarna skall vara hela.
  • Lina och justeringsanordning skall vara hela.
  • Inga synliga skador på olika delar av fallskyddsutrustningen.
  • Använd aldrig skadad utrustning!

En behörig person skall kontrollera fallskyddsutrustningen minst en gång per år.