Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2018/201811_kvartsdamm_full.jpg

Kvartsdamm orsakar upp till 10 dödsfall per år

2018-11-26

Vad är kvartsdamm och var finns det?

Damm som innehåller kvartspartiklar från sten är en stor hälsofara.

Kvarts finns i många vanliga bergarter, t.ex. granit, gnejs och sandsten och dammet uppstår när man arbetar med materialet.

Kvartsdammet finns på många arbetsplatser där man till exempel sågar eller krossar sten. Risker för kvartsdamm finns inom många branscher, bland annat: bygg- och anläggningsbranschen, metallbranschen, mineralutvinning och betongindustrin.

stenbrott

Riskerna med kvartshaltigt stendamm

I kvartsdamm finns små, små partiklar som kan komma ner i lungorna när man andas in den dammiga luften. Partiklarna kapslas in i ärrvävnaden i lungblåsorna vilket resulterar i inflammation och ärrbildning i lungvävnaden.

Den som andas in kvartshaltigt damm kan drabbas av KOL, silikos (även kallad stendammslunga) samt ökad risk för cancer. Den obotliga sjukdomen silikos uppträder i regel 10-30 år efter det att man började utsättas för stendammet. Varje år avlider 5-10 personer i Sverige i silikos.

Så skyddar man sig mot kvartsdamm

Det bästa sättet att skydda sig mot kvartsdamm är att eliminera risken att utsättas för det. I andra hand bör man begränsa risken och när inte det är möjligt skall man skydda sig korrekt mot risken att utsättas för damm.

Att eliminera risken kan till exempel vara att välja ett annat material eller byta till en lämplig arbetsmetod. För att begränsa risken kan man byta till lämplig arbetsutrustning, skärma in arbetet där damm uppstår eller se till att exponeringen och spridningen av damm minskar. Om dessa åtgärder inte räcker måste man se till att skydda arbetstagarna korrekt med lämpligt andningsskydd. I det här fallet ger en halvmask med utbytbart filter av klass P3 normalt ett tillräckligt skydd mot kvartshaltigt stendamm.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska se till att alla som leder jobbet kring eller jobbar med kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om hälsoriskerna och hur man skyddar sig mot riskerna. För att förebygga ohälsa har arbetsgivaren också som ansvar att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och åtgärda och följa upp verksamheten.

Källa: Arbetsmiljöverket

Aktuell föreskrift

Föreskrifterna i AFS 2015:2 specificerar hur arbetsgivaren skall göra för att uppfylla kraven.

Några bestämmelser i föreskrifterna är belagda med sanktionsavgift upp till 150 000 kr som kan dömas ut om man inte uppfyller bestämmelserna.

Bra skydd mot kvartsdamm: