Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/About_Us/Pictures/SE/GS.jpg

”Vi behöver en attitydförändring” - Ronny Mattsson, GS

2017-10-03
Den 28 september samlades 150 skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud från GS facket avd 6 och 7 för att ta del av Skyddas utbildning inom personlig skyddsutrustning.

Utbildningen fokuseras inte på produktkunskap utan snarare på att påverka attityden till säker arbetsmiljö samt vilka krav man skall ställa på utrustningen. I samband med detta blir det naturligt att diskutera hur man väljer rätt skydd utifrån både lagkrav och risksituation.

Under dagen avhandlades områdena hörsel, andning, teknisk textil och synbarhet, ögon, hand- och armskydd.

Skydda träffade Ronny Mattsson, regionalt skyddsombud GS Avd. 6 Väst, för att höra mer om GS fackets satsning:

”Skyddsutrustning kan man få tag på överallt, men det gäller att ha fokus på rätt skydd utifrån risksituation.Vår målsättning är att få till en förändring i den attityd och inställning som finns till skydd och säkerhet på arbetsplatser runt om i Sverige idag. Utbildning och kunskap skall göra våra skyddsombud ännu bättre, och här ser vi att Skyddas kompentens ökar ombudens kunskap, vilket är en styrka för oss.”

Vår förhoppning är att dagens insats skall mynna ut i fler utbildningar och förhöjt fokus på säker arbetsplats. Här ser vi ett värde av ett samarbete emellan GS och Skydda, där Skydda är med för att höja kompentensen. Kunskapen inom personlig skyddsutrustning och teknisk skydd är viktigt för våra medlemmar. GS ser nu på ett utökat samarbete med Skydda i andra delar av landet.

Martin Hagström från Skydda ansvarade för innehållet under dagen:

”GS facket ligger i frontlinjen när det gäller att arbeta med attityd och beteende kring säker arbetsplats, men överlag ser vi att våra kunder har ett betydligt större intresse av att prata säker arbetsmiljö än enskilda produkters egenskaper nu jämfört med bara för ett par år sedan. Att undvika skador och ohälsa skapar både trygghet och lönsamhet, vilket våra kunder blir mer och mer uppmärksamma på."